Oefentherapie

rode-lijn

Home » Specialisaties » Oefentherapie

Oefentherapie

groene-lijn

Oefentherapie Cesar/Mensendieck gaat uit van jouw eigen bewegingsmogelijkheden. Ook houden we rekening met jouw specifieke situatie en de dagelijkse activiteiten. Want oefentherapie is maatwerk. Wij bieden verschillende soorten individuele oefentherapie. Dit kan worden aangevuld met groepsactiviteiten.

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Samen met jou kijken we naar je leefstijl, lichaamshouding en manier van bewegen bij dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als je zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten belast je daarbij? Welke stressfactoren spelen een rol bij jouw klachten?

Samen met jou brengen we in kaart welke oorzaken er zijn, hoe je de pijn ervaart en hoe je ermee omgaat. We stellen haalbare doelen met als uitgangspunt dat je weer grip krijgt op de klachten. De kwaliteit van leven en bewegen verbetert.

Holistische aanpak

Een klacht staat meestal niet op zichzelf. De omgeving, stressfactoren en de invloed van je stemming kunnen balans tussen lichaam en geest verstoren. Een oefentherapeut heeft oog voor jou, jouw omgeving, stemming en de klacht. Want alles hangt samen en heeft invloed op elkaar. Zo heeft oefentherapie een holistische aanpak. De behandeling helpt je om meer grip te krijgen op je klachten.

Soorten oefentherapie

Oefentherapie Cesar en Mensendieck delen we op in vier soorten:

 • Algemene oefentherapie
  Bij klachten in spieren en gewrichten die je beperken in je dagelijkse functioneren.
 • Psychosomatische oefentherapie
  Bij klachten die te maken hebben stress, angst of paniek, ademhalingsklachten zoals hyperventilatie, overspanning, burnout en depressieve gevoelens.
 • Bekkenoefentherapie
  Bij pijnklachten in bekken en/of rug. Als gevolg van een zwangerschap en/of bevalling, door overbelasting, een val of niet goed functioneren van bekkenbodemspieren.
 • Bedrijfsoefentherapie
  Bij klachten die arbeidsgerelateerd zijn en preventie van overbelasting door werkzaamheden op het werk.

Via het menu hieronder lees je meer over de soorten oefentherapie. Naast individuele oefentherapie kun je ook kiezen voor groepsactiviteiten.

Geen verwijzing nodig

Je kunt direct, zonder verwijzing, terecht bij onze oefentherapeuten. Je hoeft niet langs een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Behandelkosten worden conform poliswaarden van je zorgverzekering vergoed. 

Liever een groepsactiviteit?

Algemene oefentherapie

Algemene oefentherapie

Als je pijn of klachten ervaart bij alledaagse activiteiten, dan gaat dat je leven bepalen. Je wordt onzeker en verliest grip op je dagelijkse bestaan. Algemene oefentherapie Cesar en Mensendieck leert je op een andere manier met de pijnklachten om te gaan, de klachten te verminderen en op te lossen. Wij geven je de regie terug over je eigen leven.

Wat is algemene oefentherapie?

Oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leren je anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. Kenmerkend van deze oefentherapie is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar mens en houding in de eigen omgeving als geheel benadert.

Wanneer oefentherapie?

De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten en pijn in de gewrichten - bekken, knie, enkel, voet, arm, schouder, pols -. Ook bij neurologische klachten, chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning, slaapproblemen, instabiliteit en incontinentie. Naast algemene oefentherapie zijn er diverse specialisaties: psychosomatische oefentherapie, bekkenoefentherapie en bedrijfsoefentherapie.

Lees de Folder Zorg voor bewegen voor meer informatie >>

Op al onze locaties aanwezig

Psychosomatische oefentherapie

Psychosomatische oefentherapie

Veel drukte, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, conflicten of dagelijkse ergernissen leveren stress op. Op zich niets mis mee. Stress hebben we nodig om goed te kunnen presteren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer wij geen ontspanning kunnen vinden en onvoldoende tijd hebben om te herstellen. Als gevolg krijgen we lichamelijke en/of psychische klachten. We spreken dan van psychosomatische klachten. En hoe meer klachten we ervaren, hoe meer stress we voelen. Psychosomatische oefentherapie helpt je uit de vicieuze cirkel te komen.

Waarom psychosomatische oefentherapie?

Mensen met psychosomatische klachten weten vaak niet waar ze terecht kunnen. De psychosomatisch oefentherapeut richt zich zowel op de lichamelijke als op de psychische symptomen. Voor herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Dit wordt een integrale aanpak genoemd. Het versterkt het zelfvertrouwen, de kracht en kwaliteit van leven. Het brengt lichaam en geest weer in balans.

Wat is psychosomatische oefentherapie?

Gesprekken en oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leren je anders en beter omgaan met stress. Ook gedrag en leefstijl worden aangepakt om de balans voor de lange termijn te herstellen en behouden.

Wanneer psychosomatische oefentherapie?

De psychosomatische oefentherapeut helpt bij hoofdpijn, rugklachten, nekklachten, ademhalingsproblemen, spierspanningsklachten, vermoeidheid, benauwdheid, hartkloppingen, somberheid, paniekaanvallen, angst, overspannenheid, burnout. Klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor wordt gevonden. Lichamelijke, psychische en gedragsmatige symptomen van stress. Onze psychosomatische oefentherapeuten helpen je de cirkel tussen oorzaak en gevolg te doorbreken.

Lees de folder over psychosomatische oefentherapie voor meer informatie>>

Bekkenoefentherapie

Bekkenklachten en bekkenbodemklachten komen vaak voor. Door zwangerschap en bevalling, overbelasting, een val. Of door niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. De pijn rondom het bekken ontstaat meestal door een disbalans, overbelasting en onjuist gebruik van de spieren. Knap lastig, de pijnklachten belemmeren je in het dagelijks leven. Bekkenoefentherapie helpt bekkenklachten op te heffen of te verminderen.

Wat is bekkenoefentherapie?

De bekken(bodem)spieren zijn belangrijk bij het plassen, ontlasten en bij het kunnen ophouden van urine of ontlasting. Soms zijn deze spieren te gespannen of te zwak. Bijvoorbeeld bij incontinentie of een verzakking. De oefentherapie versterkt de bekkenbodemspieren en spieren rondom het bekken. Ook de stand van het bekken wordt bekeken. Gerichte oefeningen, die je ook eenvoudig zelf thuis kunt doen, corrigeren deze stand. Ook leer je de pijn te verzachten door te stabiliseren of juist te ontspannen. De oefeningen maken je lichaam sterker.

Waarom bekkenoefentherapie?

Gerichte bekkenoefentherapie geeft inzicht in de oorzaak van de klachten. Het maakt je bewust van de bekkenbodemspieren, ademhaling en noodzaak van oefeningen. Je leert anders en beter bewegen en werkt ook aan gezonder (toilet) gedrag en leefstijl. Bekkenklachten verminderen of verdwijnen in zijn geheel.

Lees de folder over bekkenoefentherapie voor meer informatie>>

Alleen aanwezig in Nieuwe Niedorp

Bedrijfsoefentherapie

Lichamelijke en/of psychische klachten die op het werk ontstaan hebben invloed op werk én privé. Als er langdurige klachten zijn, raakt een werknemer overbelast, overspannen of zelfs burnout. Sowieso beperkt het de werknemer bij de dagelijkse werkzaamheden.

Bedrijfsoefentherapie is belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever. Klachten verdwijnen, de werksituatie verbetert en het ziekteverzuim loopt terug. Daarom gaat een bedrijfsoefentherapeut altijd de werkvloer op.

Wat is bedrijfsoefentherapie?

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is gespecialiseerd in het analyseren van houdingen en bewegingen en het aanleren van goede bewegingsgewoonten. In een specifieke werksituatie speelt de bedrijfsoefentherapeut een belangrijke rol bij de uitvoering van het Arbobeleid. Vooral waar een relatie bestaat tussen werkhouding, fysieke belasting en arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsoefentherapie vindt zoveel mogelijk op de werkplek plaats.

Wat biedt bedrijfsoefentherapie?

Afhankelijk van de klachten en de mogelijkheden binnen het bedrijf biedt bedrijfsoefentherapie:

1.  Knelpuntenanalyse van de werkplek
door observaties, foto’s, video- opnamen, vragenlijsten en metingen.

2.  Advisering bij het inrichten
en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

3. Training en voorlichting.
Alleen aanpassen van de werkplek is vaak onvoldoende. Bewustwording bij de medewerker is minstens zo belangrijk.

Om dit te bereiken biedt de bedrijfsoefentherapeut op maat gemaakte trainingsprogramma’s. Individueel en in groepsverband. Soms laten klachten het tijdelijk niet toe om terug te keren op de werkvloer. Dan kijken wij in samenwerking met de Arbodienst of het reïntegratiebureau naar de mogelijkheden van reïntegratie. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten terugkeren.

Waarom bedrijfsoefentherapie?

De bedrijfsoefentherapeut levert een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Werknemers leren zelf te begrijpen en te voelen hoe houdingen en bewegingen optimaal zijn. Ze leren goed gebruik te maken van aanpassingen, hulpmiddelen en meubilair. Waar nodig brengen we werknemers weer in balans door een ontspanningsprogramma. Het resultaat is preventie van ziekteverzuim, een vermindering van lichamelijke klachten en een verbeterde fysieke belastbaarheid.

Lees de Folder Arbeidsgerelateerde klachten voor meer informatie >>  

Keuze uit de volgende locaties; Den Helder lokatie van Dr. F.Bijlweg, Hippolytushoef en Middenmeer 

Waarom Mens & Co

groene-lijn
 • Vermindert en voorkomt klachten

 • Gericht op lichaam én geest

 • Holistische aanpak

 • Individuele oefentherapie

 • Groepstherapie

 • 9 vestigingen in Noord-Holland


 • Huisbezoek mogelijk

 • Samenwerkende specialisten

 • Geregistreerd in kwaliteitsregister

Vrij in beweging. Daarom Mens & Co!

Keuze uit 9 locaties

groene-lijn

Mens & Co heeft 9 vestigingen in de kop van Noord-Holland: in Breezand, Den Helder, Hippolytushoef, Julianadorp, Middenmeer, Nieuwe Niedorp, Schagen, Tuitjenhorn. Onze oefentherapeuten werken onderling nauw samen.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Veel zorgverzekeringen bieden (deels) vergoeding voor de behandeling van oefentherapie Cesar/Mensendieck bij Mens & Co.