Vergoedingen

rode-lijn

Vergoedingen, tarieven en verwijzing

groene-lijn

Vergoedingen voor oefentherapie gaan via de  poliswaarden van je zorgverzekering. Veel behandelkosten worden vergoed. Ook als je zonder verwijsbrief bij onze oefentherapeuten terecht komt.

Vergoedingen

Vergoedingen voor oefentherapie Cesar en Mensendieck hangen af van de poliswaarden van je zorgverzekering. Wil je precies weten welke vergoeding voor jou geldt? Check bij je zorgverzekeraar en voorkom verrassingen.

Basisverzekering

De basisverzekering vergoedt het volgende:

  • maximaal 18 behandelingen voor jongeren tot 18 jaar
  • alle behandelingen, behalve de eerste 20, voor mensen met een chronische aandoening (van de VWS-lijst). Voor andere aandoeningen biedt de basisverzekering geen vergoeding.

Aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekeringen vergoeden de oefentherapie Cesar/Mensendieck. De mate van vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar, het pakket en de eigen risico.

Het eigen risico van minimaal € 385,- geldt alleen voor diensten uit de basisverzekering. Met uitzondering van huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt.

Voor een overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars, kijk op www.independer.nl

Tarieven

De tarieven van onze oefentherapeuten die u betaalt als u niet of onvoldoende aanvullend verzekert bent kunnen verschillen. Dit heeft te maken met de specialisaties van een oefentherapeut en de contracten die zijn afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. De tarieven variëren voor een intake en onderzoek tussen de €50,- en €66,- Een oefentherapie behandeling tussen de €37,- en €44,-. Een PSOT behandeling varieert tussen de €48,- en €57,-. Een behandeling aan huis varieert tussen de €48,- en €60,-. En het verzuimtarief varieert tussen de €28,50 en €41,25 of 75% van het behandeltarief. Als u van te voren precies wilt weten wat u gaat betalen neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze oefentherapeuten maken de kosten graag inzichtelijk.

Verwijsbrief niet nodig

Oefentherapie starten? Praat erover met de huisarts of specialist voor een eventuele verwijsbrief. Je kunt ook zonder verwijzing terecht bij onze oefentherapeuten. Je hoeft niet langs een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze mogelijkheid valt onder de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO).

Wat is DTO?

Mensen met klachten weten zelf vaak goed wat ze nodig hebben. Voor veel van hen is oefentherapie Cesar en Mensendieck de aangewezen behandeling. DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf een oefentherapeut in te schakelen.